Haku päällä: sinustako Mielikahvila-hankkeen tekijä?

Mielikahvila-hanke

Tampereen mielenterveysseura ylläpitää matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa ja vapaaehtoistyön keskusta Mielikahvilaa yhdessä EHYT ry:n kanssa.  Kohtaamispaikka- ja vapaaehtoistoimintaa kehitetään yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa kolmivuotisessa Mielikahvila-hankkeessa vuonna 2018-2020 kahden projektikoordinaattorin johdolla.

Hankkeen tavoitteena on 1) Luoda mielikahvila- kohtaamispaikkamalli. Vapaaehtoistyön keskus toimii samanaikaisesti myös tasaveroisuutta mielen hyvinvointia, ja osallisuutta tukevana, avoimena kohtaamispaikkana 2) Luoda mielen hyvinvointia ja osallisuutta tukeva monimuotoisen vapaaehtoistyön monistettava malli.

Hankkeen työntekijät

Hankkeen vastaavana työntekijänä toimiva vapaaehtoistyön koordinaattori ja jo työsuhteessa oleva kohtaamispaikkakoordinaattori. Koordinaattorit työskentelevät työparina, mutta heillä on myös omat itsenäiset vastuualueensa. Vapaaehtoistyön koordinaattorin vastuulla on monimuotoisen vapaaehtoistyön kehittäminen ja koordinointi sekä projektin hallinnointi. Kohtaamispaikkakoordinaattorin vastuulla on kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen ja mielikahvilatiimin toiminnan koordinointi.

Haku päällä

Nimike: Vastaava hankekoordinaattori

Tehtävänkuvaus: Vastaa hankekokonaisuuden hallinnosta, taloudesta ja koko hankkeen raportoinnista. Vastaa monimuotoisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä, koordinoinnista ja toteutuksesta sekä arvioinnista ja raportoinnista. Osallistuu työparina kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen. Työsuhteessa Tampereen mielenterveysseuraan.

Osaaminen: Vastaavan hankekoordinaattorin toimeen vaaditaan tehtävään soveltuva vähintään amk-tasoinen tai tätä vastaava koulutus (esim. sosiaali- tai terveydenhuoltoalan tai muu tehtävään soveltuva tutkinto) sekä käytännön kokemusta ihmisten parissa työskentelystä ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä. Monipuolinen järjestötyö edellyttää joustavuutta tarttua erilaisiin tehtäviin, kehittämisvalmiutta ja arviointiosaamista. Innostus hyödyntää digitalisaatiota ja verkkomarkkinointia toiminnan kehittämisessä on tarpeen. Vastaava hankekoordinaattori vastaa hankekokonaisuuden hallinnosta, taloudesta ja koko hankkeen raportoinnista, joten valmius tämän tyyppisten tehtävien hoitamiseen on oltava. Eduksi luetaan markkinointi-, viestintä- ja tietotekninen osaaminen.

Palkka yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukainen, vastaavan hankekoordinaattorin palkkaluokka G 28.

Työpari: Projektissa työskentelee lisäksi jo palkattu hankekoordinaattorimme Emmi, joka vastaa kohtaamispaikkatoiminnan koordinoinnista, toteutuksesta, arvioinnista ja raportoinnista sekä osallistuu vastaavan hankekoordinaattorin työparina toteutettavan vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

Työparina kehitetään vapaaehtoisten rekrytointia ja koulutusta sekä toiminnan tunnetuksi tekemistä. Yhdessä vapaaehtoisten kanssa tehdään jatkuvaa arviointia ja toimintamallin kehittämistä. Mielikahvilatoimintaa on pilotoitu kokeiluhankkeena vuonna 2017.

Lisätietoa: Tutustu hankkeen verkkosivuihin osoitteessa www.mielikahvila.fi ja https://www.facebook.com/mielikahvila/ .

Ehdot: Työ alkaa heti sopimuksen mukaan tai viimeistään 1.4. määräaikaisena 100 % ja päättyy 31.12.2020. Työhön sisältyy myös ilta- ja mahdollisesti viikonlopputyötä. Työssä on 4 kk koeaika.

Hakuaika: 30.1-18.2.2018

Tiedustelut: Sähköpostitse Kaisa Nyberg. Sähköposti: kaisa.nyberg (at) mielikahvila.fi

Täytä hankekoordinaattorin työhakemus TÄÄLLÄ