Hyvä ja paha – yksinkertaistamisen ongelmat

Meillä ihmisinä on luontainen tapa yksinkertaistaa ja yleistää ympäristöstä tulevaa informaatiota. Yksi tällainen tapa on leimata tiettyjä asioita automaattisesti joko hyviksi tai pahoiksi. Luonnolliset asiat – kuolemakin – ovat kuitenkin vain todellisuutta, jota ei ole mielekästä leimata. Hyvä ja paha ovat ihmisen luomia käsitteitä, jotka soveltuvat kuvaamaan ainoastaan ihmisen omaa toimintaa. Siinäkään leimojen käyttö ei aina palvele suhteitamme muihin, sillä inhimillinen toiminta harvemmin on mustavalkoisia.

1858764027_66c8a4db1a_o

Mikäli vallalla oleva tapa leimata tietyt asiat automaattisesti joko hyviksi ja pahoiksi olisi oikea, ei tulisi vastaan tilanteita, joissa ne ovat ristiriidassa terveen moraalikäsityksen kanssa. Robin Hoodin tarinoissa lainsuojattomat tekevät pahaa varastamalla. Sympatiat kuitenkin suuntautuvat rosvojoukon puolelle, koska rikokset tehdään rikkailta nälkää näkevän talonpoikaisväen hyväksi. Pahaa voi siis tehdä moraalisesti oikeista syistä. Vastaavasti myös hyvää on mahdollista tehdä vääristä syistä

Teot ehkä kertovat sanoja enemmän, mutta molempien takana on motiivi, joka ei aina välttämättä ole täysin läpinäkyvä tekijälle itselleenkään. Yksittäisen teon arviointi vaatii syvempää ymmärrystä tilanteesta ja tekijän tarkoitusperistä. On hyvä tuntea oma tapa yleistää ja pohtia tilanteissa, tietääkö tarpeeksi tehdäkseen mustavalkoisia johtopäätelmiä.

Luonnollista leimaamisen lisäksi on myös katsoa asioita hyvin rajatusta näkökulmasta. Huomiomme kohdistuu automaattisesti omiin tuntemuksiimme, läheisiimme ja lähitulevaisuuteen. Meille tapahtunut paha asia saattaa kuitenkin paljastua jälkikäteen elämämme suurimmaksi onnenpotkuksi. Emme vain pysty näkemään tapahtumaketjuja kokonaisuudessaan siitä hetkestä käsin, jossa elämme.

Sorrunko joskus turhan yksinkertaistavaan ja mustavalkoiseen tapaan ajatella muista?Voisinko tarkastella jokaista asiaa laajemmasta perspektiivistä? Olisiko mahdollista yrittää ymmärtää leimaamisen sijaan? Kannattaako pahoihin kokemuksiin juuttua, kun tapahtumaketjusta voi lopulta seurata paljon hyvääkin?

Jenika Silosuo

Teksti on julkaistu myös http://ihannemina.blogspot.com/. Ihanneminä on Jenika Silosuon ajatuksia herättävä, itsensä kehittämiseen tähtäävä blogi.