Totuudellinen elämä

Uskon vahvasti sisäiseen ohjaukseen, että oikea tiemme löytyy, kun opimme elämään oman totuutemme mukaisesti. Jos yritämme olla ja tehdä jotain muuta, joudumme jossain vaiheessa ongelmiin itsemme kanssa. Voimme oppia olemaan onnellisia vasta, kun elämme sopusoinnussa itsemme kanssa.

14136670132_f66e9bf58c_z

Jo hyvin nuoresta lähtien meille asetetaan paineita sopia jonkinlaiseen muottiin ja saavuttaa tietynlaisia asioita elämässämme. Luonnollisesti otamme vaikutteita ympäristöstämme ja mukaudumme läheistemme odotuksiin. Haluamme hyväksyntää ja arvostusta. Niiden kerääminen ulkoa on kuitenkin loputon ylämäki. Emme tule koskaan saavuttamaan huippua, sillä se ei ole rakentunut omien realiteettiemme pohjalta. Onni ei löydy titteleistä, hienoista esineistä taikka toisten ihmisten meille asettamiin muotteihin sovittautumisesta. Oikeampi tie löytyy sisäisestä motivaatiosta ja arjesta, joka ottaa meidät oikealla tavalla huomioon omana itsenämme.

Ulkoisen painostuksen ja kiireen alla on helppo unohtaa itsemme arjen pyörteisiin. On kuitenkin tärkeää aina välillä ottaa aikaa itseensä tutustumiseen. Ensinnäkin on opittava erottelemaan ulkoa tulevat vaikutteet siitä, mikä on sisältä lähtöisin. Ego, pelko ja tunnelataukset voivat myös hankaloittaa oman totuuden kuulemista. Kaikesta tästä huolimatta oikean polun löytäminen vaatii syvällistä itsetutkiskelua. Vain tutustumalla itseemme – vahvuudet, heikkoudet, intohimot, haaveet, pelot, rajoitteet, onnelliseksi tekevät asiat – voimme tulla tietoiseksi, millainen elämä on meitä varten. Esimerkiksi meditaatiosta ja hiljentymisestä voi olla paljon hyötyä tässä.

Hiljainen tietoisuus siitä, mikä meille olisi oikein ei vielä sekään itsessään ole tarpeeksi. Vaikka tuntisimme oman sisäisen totuutemme, emme välttämättä syystä tai toisesta viesti sitä avoimesti ulospäin. Uskaltautuessamme avautua saatamme huomata, että ympärillämme yllättävän moni onkin myötämielinen ajatuksiamme kohtaan, ja oikeat ovet alkavat avautumaan. Mitä kauemmaksi olemme joutuneet polultamme, sitä suurempi on sisäinen tarpeemme aloittaa korjaustoimet. Olemme itse vastuussa elämästämme ja toimissamme muita kohtaan. Kun toimimme oikein ensin itseämme kohtaan, on meillä enemmän voimavaroja jakaa myös läheisillemme.

Jenika Silosuo

Teksti on julkaistu myös http://ihannemina.blogspot.com/. Ihanneminä on Jenika Silosuon ajatuksia herättävä, itsensä kehittämiseen tähtäävä blogi.