Blogit

Totuudellinen elämä

Uskon vahvasti sisäiseen ohjaukseen, että oikea tiemme löytyy, kun opimme elämään oman totuutemme mukaisesti. Jos yritämme olla ja tehdä jotain muuta, joudumme jossain vaiheessa ongelmiin itsemme kanssa. Voimme oppia olemaan onnellisia vasta, kun elämme sopusoinnussa itsemme kanssa. Jo hyvin nuoresta lähtien meille asetetaan paineita sopia jonkinlaiseen muottiin ja saavuttaa tietynlaisia asioita elämässämme. Luonnollisesti otamme vaikutteita … Jatka lukemista Totuudellinen elämä

Kun voimavarat ovat lopussa

Äkillisen kriisin tai ylikuormittavan elämäntilanteen seurauksena arjesta voi muodostua jatkuva selviytymistaistelu. Tällaisessa tilanteessa voimavarat kuluvat hyvin suurelta osin, elleivät jopa täysin pakollisimmista asioista suoriutumiseen. Pahimmassa tapauksessa jopa itsestä huolehtiminen ja ihmissuhteiden ylläpitäminenkin joutuvat jäämään taka-alalle. Henkilö saattaa esimerkiksi eristäytyä, koska haluaa suojella muita omalta ahdingoltaan tai on liian uupunut ollakseen kanssakäymisissä. On täysi työ suoriutua … Jatka lukemista Kun voimavarat ovat lopussa

Hyvä ja paha – yksinkertaistamisen ongelmat

Meillä ihmisinä on luontainen tapa yksinkertaistaa ja yleistää ympäristöstä tulevaa informaatiota. Yksi tällainen tapa on leimata tiettyjä asioita automaattisesti joko hyviksi tai pahoiksi. Luonnolliset asiat - kuolemakin - ovat kuitenkin vain todellisuutta, jota ei ole mielekästä leimata. Hyvä ja paha ovat ihmisen luomia käsitteitä, jotka soveltuvat kuvaamaan ainoastaan ihmisen omaa toimintaa. Siinäkään leimojen käyttö ei … Jatka lukemista Hyvä ja paha – yksinkertaistamisen ongelmat

Kun auttaminen sattuu

Jokaisen elämässä tulee vastaan tilanteita, joissa emme koe oikeaksi antaa jotain, mitä läheinen meiltä haluaa. Ulkopuolisena saatamme huomata toisen tarvitsevan jotakin täysin päinvastaista. Sivusta on mahdollista nähdä asioita, joille tekijä itse on syystä taikka toisesta sokea. Tämän vuoksi toisen ihmisen näkökulma ja apu ovat usein jopa välttämättömiä tilanteen parantamisessa. Onhan ensimmäinen askel parempaan ongelman tiedostaminen. … Jatka lukemista Kun auttaminen sattuu

Mielikahvila -hankkeessa kehitetään uutta toimintaa

Mielikahvila-hanke on saanut rahoituksen vuosille 2018-2020. Toimintaa kehitetään ja ideoita otetaan vastaan. Tähän tarvitsemme myös sinun panostasi! Liity vapaaehtoiseksi tai poikkea mielikahvilaan kupposelle! Kaikki apu on tervetullutta! Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus olla mukana kehittämässä ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöhanketta sellaiseksi, että se palvelee meitä kaikkia. Kävijälähtöisyys on toiminnassa etusijalla. Hankkeella on kaksi keskeistä tavoitetta: kohtaamispaikka … Jatka lukemista Mielikahvila -hankkeessa kehitetään uutta toimintaa

Tavallisen kansalaisen tavalliset voimat ja vaikuttamisen keinot

Politiikka tuntuu olevan yhä useammalle varsin epämiellyttävä ja vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus, josta pitäisi silti yrittää pysyä kärryillä. Poliittiset ratkaisut aktiivimallista, sote-uudistuksesta, turvapaikkapolitiikasta tai työväen teatterin rahoituksesta ovat monimutkaisia kuvioita. Liian usein jää epämääräiseksi, miten poliittinen päätöksenteko vaikuttaa kunkin yksilön omaan arkeen. Kuitenkin poliittisesti on tehty ratkaisuja esimerkiksi siitä, minkälaisia tautiluokituksia ja käypähoitosuosituksia hoitojärjestelmässämme käytetään, minkälaisia kulttuurin muotoja tuetaan tai mistä maasta ja millä statuksella oleskeluluvan voi saada. Poliittiset … Jatka lukemista Tavallisen kansalaisen tavalliset voimat ja vaikuttamisen keinot

Poikkeavuuden hallinta

Länsimaista lääkkeellistymistä on tutkinut ja teoretisoinut mm. Nicolas Rose (Helénin 2011 mukaan), joka nimittää teollistuneita maita psykofarmaseuttisiksi yhteiskunniksi. Tämä tarkoittaa sitä, että valtaosa ihmisistä syö jossain elämänsä vaiheessa jotain keskushermostoon vaikuttavaa lääkeainetta päivittäin tai satunnaisesti pysyäkseen mukana yhteiskunnassa ja hallitakseen ei-toivottuja tunteita tai käyttäytymistä. Suomalainen yhteiskuntatieteilijä, sosiologi Ilpo Helén on yksi kriittisen yhteiskuntatutkimuksen ja foucaultlaisen biopoliittisen tutkimusperinteen edustajista, joka on tarkastellut kansalaisten hallintaa eri politiikan osa-alueilla. … Jatka lukemista Poikkeavuuden hallinta

Tilastollinen todellisuus

Kun oma arjenhallinta alkaa tuntua haastavalta, erilaiset ulkoa tulevat uhkakuvat saavat mielessä tilaa. Joskus kuvat ovat perusteltuja, useimmiten eivät. Muita ihmisiä, milloin työttömiä, milloin turvapaikanhakijoita on kovin helppo syyttää yhteiskunnan epävakaudesta ja siten jopa omalle kohdalle sattuvista hankaluuksista. Hallitsemattomuuden tunne aiheuttaa tiettyyn pisteeseen asti jonkinasteista neuroottista suorittamista, kunnes vaatimusten täyttämisessä epäonnistuessaan toteaa sen turhaksi, lamaantuu, luovuttaa ja jättäytyy jostain pois –  kuulostaako tutulta? Kiputiloja, surumielisyyttä, unettomuutta, ahdistusta, turhautumista ja … Jatka lukemista Tilastollinen todellisuus

Mielen politiikka ja ongelman asettelu kilpailukyky-yhteiskunnassa

Mistä hyvä elämä ja hyvinvoiva mieli koostuvat? Mitä jos ongelma ei olekaan ihmisten mielissä silloin, kun puhutaan diagnosoimisen, tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen tarpeesta? Ehkä ongelma ei olekaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kyvyssä sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, vaikka maahanmuuttopolitiikkaa kuinka halutaankin korostaa ”työperäisenä” ja turvapaikanhakijoiden käännytys aiheuttaa vastakkainasettelua ihmisten välillä? Entä jos yhteiskunnan poliittinen johto, vapaat markkinat ja … Jatka lukemista Mielen politiikka ja ongelman asettelu kilpailukyky-yhteiskunnassa

Haku päällä: sinustako Mielikahvila-hankkeen tekijä?

Mielikahvila-hanke Tampereen mielenterveysseura ylläpitää matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa ja vapaaehtoistyön keskusta Mielikahvilaa yhdessä EHYT ry:n kanssa.  Kohtaamispaikka- ja vapaaehtoistoimintaa kehitetään yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa kolmivuotisessa Mielikahvila-hankkeessa vuonna 2018-2020 kahden projektikoordinaattorin johdolla. Hankkeen tavoitteena on 1) Luoda mielikahvila- kohtaamispaikkamalli. Vapaaehtoistyön keskus toimii samanaikaisesti myös tasaveroisuutta mielen hyvinvointia, ja osallisuutta tukevana, avoimena kohtaamispaikkana 2) Luoda mielen hyvinvointia ja … Jatka lukemista Haku päällä: sinustako Mielikahvila-hankkeen tekijä?