Tavallisen kansalaisen tavalliset voimat ja vaikuttamisen keinot

Politiikka tuntuu olevan yhä useammalle varsin epämiellyttävä ja vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus, josta pitäisi silti yrittää pysyä kärryillä. Poliittiset ratkaisut aktiivimallista, sote-uudistuksesta, turvapaikkapolitiikasta tai työväen teatterin rahoituksesta ovat monimutkaisia kuvioita. Liian usein jää epämääräiseksi, miten poliittinen päätöksenteko vaikuttaa kunkin yksilön omaan arkeen. Kuitenkin poliittisesti on tehty ratkaisuja esimerkiksi siitä, minkälaisia tautiluokituksia ja käypähoitosuosituksia hoitojärjestelmässämme käytetään, minkälaisia kulttuurin muotoja tuetaan tai mistä maasta ja millä statuksella oleskeluluvan voi saada. Poliittiset … Jatka lukemista Tavallisen kansalaisen tavalliset voimat ja vaikuttamisen keinot

Poikkeavuuden hallinta

Länsimaista lääkkeellistymistä on tutkinut ja teoretisoinut mm. Nicolas Rose (Helénin 2011 mukaan), joka nimittää teollistuneita maita psykofarmaseuttisiksi yhteiskunniksi. Tämä tarkoittaa sitä, että valtaosa ihmisistä syö jossain elämänsä vaiheessa jotain keskushermostoon vaikuttavaa lääkeainetta päivittäin tai satunnaisesti pysyäkseen mukana yhteiskunnassa ja hallitakseen ei-toivottuja tunteita tai käyttäytymistä. Suomalainen yhteiskuntatieteilijä, sosiologi Ilpo Helén on yksi kriittisen yhteiskuntatutkimuksen ja foucaultlaisen biopoliittisen tutkimusperinteen edustajista, joka on tarkastellut kansalaisten hallintaa eri politiikan osa-alueilla. … Jatka lukemista Poikkeavuuden hallinta

Tilastollinen todellisuus

Kun oma arjenhallinta alkaa tuntua haastavalta, erilaiset ulkoa tulevat uhkakuvat saavat mielessä tilaa. Joskus kuvat ovat perusteltuja, useimmiten eivät. Muita ihmisiä, milloin työttömiä, milloin turvapaikanhakijoita on kovin helppo syyttää yhteiskunnan epävakaudesta ja siten jopa omalle kohdalle sattuvista hankaluuksista. Hallitsemattomuuden tunne aiheuttaa tiettyyn pisteeseen asti jonkinasteista neuroottista suorittamista, kunnes vaatimusten täyttämisessä epäonnistuessaan toteaa sen turhaksi, lamaantuu, luovuttaa ja jättäytyy jostain pois –  kuulostaako tutulta? Kiputiloja, surumielisyyttä, unettomuutta, ahdistusta, turhautumista ja … Jatka lukemista Tilastollinen todellisuus

Mielen politiikka ja ongelman asettelu kilpailukyky-yhteiskunnassa

Mistä hyvä elämä ja hyvinvoiva mieli koostuvat? Mitä jos ongelma ei olekaan ihmisten mielissä silloin, kun puhutaan diagnosoimisen, tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen tarpeesta? Ehkä ongelma ei olekaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kyvyssä sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, vaikka maahanmuuttopolitiikkaa kuinka halutaankin korostaa ”työperäisenä” ja turvapaikanhakijoiden käännytys aiheuttaa vastakkainasettelua ihmisten välillä? Entä jos yhteiskunnan poliittinen johto, vapaat markkinat ja … Jatka lukemista Mielen politiikka ja ongelman asettelu kilpailukyky-yhteiskunnassa