Monimuotoinen vapaaehtoistoiminta

lähtee vapaaehtoisen omista kiinnostuksen kohteista

Mielikahvila toimii monimuotoisen vapaaehtoistyön keskuksena. Monimuotoisessa vapaaehtoistoiminnassa toiminnan sisältö lähtee vapaaehtoisten omista kiinnostuksen kohteista. Vapaaehtoinen voi olla mukana joko mielikahvilassa tai sen ulkopuolella vapaaehtoistehtävästä riippuen.  Haluan kuulla lisää tai tulla mukaan toimintaan!

Vapaaehtoiset saavat toimintaan perehdytyksen vapaaehtoistyön peruskurssilta, joita järjestetään non stop – periaatteella noin kerran kuukaudessa. Ilmoittaudun seuraavalle kurssille!

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena tehdä mitä vaan, mikä tukee yleistä tai mielen hyvinvointia, ennaltaehkäisee mielenterveysongelmia tai tukee toimintaa järjestävien yhdistysten toimintaa.

Vapaaehtoisten toiminta on organisoitu yhdeksän eri tiimin alle

Vapaaehtoistoiminta on organisoitu yhdeksän eri tiimin alle, jotta toiminnan organisointi helpottuu ja jokainen voi keskittyä omaa kiinnostustaan vastaaviin tehtäviin. Mukana olevat vapaaehtoiset voivat kuulua halunsa mukaan yhteen tai useampaan eri tiimiin. Kussakin tiimissä on vapaaehtoisia organisaattoreita, jotka toimivat yhteyshenkilönä työntekijöiden ja tiimien välillä. Työntekijät koordinoivat kokonaisuutta, mahdollistavat tiimien toimintaa, rekrytoivat ja kouluttavat uusia vapaaehtoisia sekä vastaavat taloudesta. Uusia tiimejä voidaan luoda tarpeen mukaan vapaaehtoisten toiveiden mukaan.

1. Mielikahvilatiimi

Lautapeli1
Mielikahvilatiimiin kuuluu kahvilatoimintaa pyörittäviä kahvilavastaavia ja Mielikahvilan kävijöiden kanssa seurustelevia kohtaamisvastaavia. Mielikahvilassa jokainen saa olla omanlaisensa. Tärkeää on se mikä meitä yhdistää: jokainen voi olla ihminen ihmiselle, tukea vertaisena toistaan. Erityistaitoja tai -ominaisuuksia ei vaadita. Mielikahvilatiimissä voit harjoittaa omia ruoanlaitto- ja vuorovaikutustaitojasi sekä kehittää kohtaamispaikan toimintaa.

2. Mielikaveri-tiimi

Mielikaveritiimin perustehtävä on ihmisten kanssa oleminen. Tämä voi olla esimerkiksi yhdessä tekemistä esim.”lähden mukaasi elokuviin”, ” tarvitsetko kaveria sienimetsään” tai ”mennäänkö pelaamaan sulkapalloa”. Mielikaveritiimi voi tehdä myös asioita yhdessä tai järjestää ryhmämuotoista toimintaa.

3. Pikkujelppitiimi

Pikkujelppitiimin perustehtävänä on auttaa toisia konkreettisen tekemisen avulla. Vapaaehtoinen voi auttaa vaikkapa tekemällä pieniä kädentaitoa vaativia töitä tai taloustöitä ”tulen laittamaan lampun kattoon” tai
”autan järjestämään komerosi” tai hyödyntämällä omaa osaamistaan ”opetan tietokoneen käyttöä ikäihmiselle”.

4. Luovan toiminnan tiimi

Tiimin perustehtävänä on vahvistaa mielen hyvinvointia luovan toiminnan avulla. Vapaaehtoinen voi esim. valokuvata tai tehdä grafiikkaa ja antaa kuviaan käytettäväksi yhdistysten verkkosivuilla ja viestinnässä, perustaa draamaryhmän, olla mukana Mielikuorossa tai esiintyä tapahtumassa.

5. Tapahtumatiimi

Lamarin syntymäpäivät_Miekkari
Tiimin perustehtävänä on yhteisöllisyyden tukeminen. Vapaaehtoinen voi esim. järjestää tapahtuman nuorille, jotka ovat vasta muuttaneet kaupunkiin, järjestää yhteistä virkistystoimintaa, organisoida hyväntekeväisyystapahtuman tai juhlat vapaaehtoisille.

6. Markkinointi- ja rekrytointitiimi

Markkinointi- ja rekrytointitiimin perustehtävänä on aktivoida muitakin mukaan toimintaan.Vapaaehtoinen voi esim. osallistua brändiryhmään, osallistua markkinointimateriaalien ja kampanjoiden suunnitteluun, osallistua erilaisiin tapahtumiin, organisoida jäsenhankintakampanjan tai tehdä sosiaalista markkinointia yrityksille.

7. Tiedotus- ja vaikuttamistiimi

Tiedotus-ja vaikutustiimin perustehtävänä on tehdä asennevaikuttamista sekä tiedottaa mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista ja järjestettävästä toiminnasta. Vapaaehtoiset voivat esimerkiksi osallistua tiedotukseen, mediayhteistyöhön ja verkkosivujen päivitykseen, stigman vastaisen kampanjan toteuttamiseen, kirjoittaa blogia ja kouluttaa mielen hyvinvointiin liittyvistä aiheista.

8. Organisaattoritiimi

Organisaattoritiimi koostuu eri tiimien aktiiveista, ottaa vastuuta omien tiimien toiminnan organisoinnista ja toimii kunkin tiimin yhteyshenkilönä.

9. Yeesi-tiimi

Yeesi-tiimin perustehtävänä on aktivoida mielikahvilan vapaaehtoistyöhön mukaan nuoria ja kehittää Yeesiläisiä innostavaa toimintaa. Yeesi-tiimiläiset voivat tehdä kaikkea monimuotoista vapaaehtoistyötä ja kuulua muihinkin tiimeihin. Yeesi tiimi on osa Yeesi Ry:n toimintaa. Yeesi on vuonna 2011 perustettu, Suomen ensimmäinen valtakunnallinen nuorten mielenterveysseura, jonka ideana on  ennaltaehkäistä pulmia ja edistää nuorten hyvinvointia  voimavaralähtöisesti ja  positiivisella otteella.

LUE LISÄÄ ERI TIIMEISTÄ!

Haluan kuulla lisää tai tulla mukaan!