Minkälainen vapaaehtoistoiminta sinua kiinnostaa?

Mielikahvila on monimuotoisen vapaaehtoistyön keskus. Mielikahvilan vapaaehtoisena voit olla mukana yhteisössä, jonka tavoitteena on vahvistaa sen jäsenten yleistä ja mielen hyvinvointia sekä tukea siinä sivussa myös muita ihmisiä mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Monimuotoinen vapaaehtoistyö perustuu vapaaehtoistoimijoiden omiin kiinnostuksen kohteisiin ja on vapaasti rakennettavissa niiden ympärille. Me uskomme ja luotamme ihmisten omiin kykyihin ja osaamiseen. Yhdessä voimme viedä mielen hyvinvointiin liittyviä teemjoa eteenpäin sekä Mielikahvilana että sen taustajärjestöjen ja verkostojen kautta.

Kolmen vuoden kehittämishankkeen aikana Mielikahvilan toiminta muodostuu sen näköiseksi, minkä näköistä vapaaehtoiset siitä tekevät.

Mielikahvilan monimuotoinen vapaaehtoistyö on organisoitu kahdeksan eri tiimin alle.  Vapaaehtoisena voit toimia halusi mukaan joko Sorinkadun kohtaamispaikassa tai sen ulkopuolella vapaaehtoistehtävästä riippuen.

Vapaaehtoistyön koulutuksia järjestetään useamman kerran vuodessa. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisille täydennyskoulutusta eri aiheista. Seuraa Mielikahvilan Facebook-sivuja, joilta löydät tiedon ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista.

Lisätietoja:

Vapaaehtoistyön koordinaattori Jussi Huuskonen, puh. 044 7624 307, jussi.huuskonen(a)mielikahvila.fi

  • Monimuotoisen vapaaehtoistyön ja -tiimien organisointi
  • Hankkeen hallinnointi

Kohtaamispaikkakoordinaattori Emmi Siirtonen, puh. 050 3541 695, emmi.siirtonen(a)mielikahvila.fi

  • Kohtaamispaikkatoiminnan organisointi
  • Mielikahvilatiimin vapaaehtoistoiminnan organisointi

Monimuotoisen vapaaehtoistyön tiimit:

1. Mielikahvilatiimi

Mielikahvilatiimin vapaaehtoisena toimit kohtaamispaikassa, joka on avoinna tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17-21. Vapaaehtoiset voivat tulla paikalle jo klo 16. Kohtaamispaikan vapaaehtoisena voit osallistua kahvilatoiminnan pyörittämiseen, seurustella Mielikahvilan kävijöiden kanssa sekä järjestää kohtaamispaikkaan erilaisia aktiviteetteja ja ohjelmaa. Mielikahvilatiimissä voit olla mukana kehittämässä kohtaamispaikan toimintaa, harjoittaa omia ruoanlaitto- ja vuorovaikutustaitojasi sekä luoda Tampereelle uudenlaista yhteisöllisyyttä.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

3. Pikkujelppitiimi

Pikkujelppitiimissä perustehtävänäsi on auttaa toisia konkreettisen tekemisen avulla. Voit auttaa muita vaikkapa tekemällä pieniä kädentaitoa vaativia töitä tai taloustöitä ”tulen laittamaan lampun kattoon” tai

”autan järjestämään komerosi” tai hyödyntämällä omaa osaamistaan ”opetan tietokoneen käyttöä ikäihmiselle”.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

5. Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimissä voit osallistua erilaisten isompien ja pienempien tapahtumien järjestämiseen.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

7. Tiedotus- ja vaikuttamistiimi

Tiedotus-ja vaikutustiimissä perustehtävänä on tehdä asennevaikuttamista sekä tiedottaa mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista ja järjestettävästä toiminnasta. Vapaaehtoisena voit vaikkapa osallistua tiedotukseen, mediayhteistyöhön ja verkkosivujen päivitykseen, stigman vastaisen kampanjan toteuttamiseen, kirjoittaa blogia tai kouluttaa mielen hyvinvointiin liittyvistä aiheista.

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

2. Mielikaveri-tiimi

Mielikaveritiimissä perustehtäväsi on ihmisten kanssa oleminen. Tämä voi olla esimerkiksi yhdessä tekemistä vaikkapa ”lähden mukaasi elokuviin”, ” tarvitsetko kaveria sienimetsään” tai ”mennäänkö pelaamaan sulkapalloa”. Mielikaveritiimiläiset voi tehdä myös asioita yhdessä tai järjestää ryhmämuotoista toimintaa.

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

4. Luovan toiminnan tiimi

Luovan toiminnan tiimissä perustehtävänäsi on vahvistaa mielen hyvinvointia luovan toiminnan avulla. Voit esimerkiksi valokuvata tai tehdä grafiikkaa ja antaa kuviasi käytettäväksi yhdistysten verkkosivuilla ja viestinnässä, perustaa draamaryhmän, olla mukana Mielikuorossa tai esiintyä tapahtumassa.

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

6. Markkinointi- ja rekrytointitiimi

Markkinointi- ja rekrytointitiimissä perustehtävänäsi on aktivoida muitakin mukaan toimintaan. Voit esimerkiski osallistua brändiryhmään, osallistua markkinointimateriaalien ja kampanjoiden suunnitteluun, osallistua erilaisiin tapahtumiin, organisoida jäsenhankintakampanjan tai tehdä sosiaalista markkinointia yrityksille.

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

8. Organisaattoritiimi

Organisaattoritiimi koostuu eri tiimien aktiiveista. Tule organisaattoritiimiin, jos haluat ottaa vastuuta oman tiimisi toiminnan organisoinnista. Organisaattoritiimiläisenä toimit myös tiimisi yhteyshenkilönä työntekijöiden ja tiimin välillä.