Yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan.

Mielikahvila-hanke on jatkoa kolmen järjestön 03/2017 aloittamalle kokeilulle, jonka luomalle perustalle mielikahvilatoimintaa kehitetään yhteistyössä vuosien 2018-2020 aikana.

TAMPEREEN MIELENTERVEYSSEURA RY

Organisaatiokaavio

Tampereen Mielenterveysseura eli tuttavallisemmin mieliseura, on
 välittämisen kulttuuria edustava kansalaisjärjestö, mielenterveyden asiantuntija ja paikallinen vaikuttaja. Mieliseuran kattojärjestönä toimii SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA. Tampereen mielenterveysseura ylläpitää myös KRIISIKESKUS OSVIITTAA

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT RY

logo

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö – yli 110 jäsenyhdistyksen tukija, tutkimustietoon nojaava vaikuttaja ja inhimillinen areena vapaaehtoistoiminnalle, vertaistuelle sekä ihmisten kohtaamiselle.

EHYT ry toimii valtakunnallisesti koko väestön parissa. Se edistää terveitä elämäntapoja ja vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen ehkäisemällä alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvien haittojen lisäksi raha- ja digipelaamisesta syntyviä haittoja.

Kohtaamispaikkatoiminta on osa EHYTin aikuisten parissa tekemää ehkäisevää työtä, jonka tarkoituksena on edistää sosiaalista hyvinvointia. EHYTin kohtaamispaikkaverkostoon kuuluvan Mielikahvilan lisäksi EHYT ylläpitää yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa myös Elokolo-kohtaamispaikkoja.

Lisäksi meillä on lukuisia yhteistyökumppaneita, kuten meille viihtyisän tilan tarjoava

SOPIMUSVUORI RY

Päivisin Sorinkatu 4 :n 1. kerroksessa toimii Sopimusvuori ry:n ylläpitämä Sorinan toimintakeskus. Tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17-21 Sorinan tila muuntuu Mielikahvilaksi.

Sopimusvuori_ry_logo_turkoosi_valkoisella

Sopimusvuori ry on Tampereella vuonna 1970 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka tekee työtä mielenterveyden haasteita kohdanneiden kansalaisten elämänlaadun, sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi. Nimensä Sopimusvuori ry sai Tampereen Vaakonkadulta, jossa sijaitsi yhdistyksen ensimmäinen toimipiste, mielenterveyskuntoutujien asumisyhteisö. Alueen asemakaavasta löytyi Sopimusvuori-niminen paikka, jossa entisaikaan istuttiin käräjiä. Sopimusvuoren toiminta-ajatus perustui yhteisöllisyyteen, joten nimeä pidettiin hyvänä symbolina toiminnalle, jonka päätöksenteossa koko yhteisö on mukana.

Sopimusvuori ry tarjoaa:

  • Sosiaalista kuntoutusta (hakeutuminen aikuissosiaalityön päätöksellä)
  • Osallisuutta vahvistavaa kuntouttavaa työtoimintaa (hakeutuminen aikuissosiaalityön päätöksellä)
  • Työhön ja koulutukseen suuntaavaa kuntouttavaa työtoimintaa (hakeutuminen työvoimapalveluiden kautta)
  • Yli 65- vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien päiväpalveluja yhdessä yksikössä (yhteys suoraan ko. yksikköön)
  • Sopimusvuori ry:n toimipisteitä ovat: Työ- ja toimintakeskus Kanava, nuorten toimintakeskus Verstas, Kaarisillan toimintakeskus, toimintakeskus Sorina, Näsinkulman Klubitalo ja Hiedanrannan työvalmennusyksikkö.

sorina.moniväri

Toimintakeskus Sorina

Sorina on kaupungin sydämessä sijaitseva sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan toimipiste. Sorinan valoisat tilat ovat esteettömät, yhdessä kerroksessa, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Toiminta on kohdennettu aikuisille, jotka tarvitsevat sosiaalista kuntoutusta, osallisuutta vahvistavaa kuntouttavaa työtoimintaa tai työhön ja koulutukseen suuntaavaa kuntouttavaa työtoimintaa.

Sorinan toimintakeskuksen palvelut tarjoavat päivätoimintaa yli 65-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille Hoivis-pajan tukemana. Hoivis-pajassa hoiva-alasta kiinnostuneet asiakkaat saavat valmiuksia edetä kohti opiskelu ja/tai työelämää yli 65-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien parissa tapahtuvan käytännön harjoittelun kautta.