Yhteystiedot

Mielikahvila-hankkeessa on kaksi työntekijää. Hankkeen hallinnointi ja monimuotoisen vapaaehtoistyön kehittäminen on Tampereen Mielenterveysseuran ry:n työntekijän vastuulla. Kohtaamispaikkatoiminnan ja kohtaamispaikan sisäisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n työntekijän vastuulla. Työntekijät kehittävät toimintaa työparina yhdessä kohtaamispaikan kävijöiden ja vapaaehtoisten kanssa, joten voit olla Mielikahvilaan liittyvissä asioissa yhteydessä kumpaan tahansa.

Kiinnostunut monimuotoisesta vapaaehtoistyöstä? 

Meihin saat yhteyden:

Jussi Huuskonen

Vapaaehtoistyön koordinaattori (vastaava)

  • Monimuotoisen vapaaehtoistoiminnan ja -tiimien organisointi
  • Hankkeen hallinnointi

p. 044 7624 30

jussi.huuskonen@mielikahvila.fi

Emmi Siirtonen

Kohtaamispaikkakoordinaattori

  • Kohtaamispaikan toiminnan organisointi
  • Mielikahvilatiimin vapaaehtoistoiminnan organisointi

p. 050 3541 695
emmi.siirtonen(at)mielikahvila.fi