Mielikahvila-hankkeessa on kaksi työntekijää. Vapaaehtoistyön koordinaattori Jussi Huuskonen vastaa hankkeen hallinnoinnista ja monimuotoisen vapaaehtoistyön kehittämisestä. Kohtaamispaikkatoiminnan ja kohtaamispaikan sisäisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on kohtaamispaikkakoorninaattori Emmi Siirtosen vastuulla.

Työntekijät kehittävät toimintaa työparina yhdessä kohtaamispaikan kävijöiden ja vapaaehtoisten kanssa, joten voit olla Mielikahvilaan liittyvissä asioissa yhteydessä kumpaan tahansa.

Kiinnostunut monimuotoisesta vapaaehtoistyöstä? 

Meihin saat yhteyden:

Jussi Huuskonen

Vapaaehtoistyön koordinaattori  ja hankevastaava

  • Monimuotoisen vapaaehtoistoiminnan ja -tiimien organisointi
  • Hankkeen hallinnointi

p. 044 7624 307

jussi.huuskonen@mielikahvila.fi

Emmi Siirtonen

Kohtaamispaikkakoordinaattori

  • Kohtaamispaikan toiminnan organisointi
  • Mielikahvilatiimin vapaaehtoistoiminnan organisointi

p. 050 3541 695
emmi.siirtonen(at)mielikahvila.fi